CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.
BAN KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI DÒNG HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI
                                                      Quảng ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2022
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.

TT Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
1 Ổn định tổ chức    
2 Chương trình văn nghệ chào mừng Phương- Trang – Duyên- Vy.  
3 Tuyên bố lý do- Thông qua quyết định thành lập BKH mới nhiệm kỳ 2022-2027. Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn- thư kí đoàn. Mai Quốc Nam
 
 
4 Phát biểu khai mạc buổi Lễ. Mai  Phụ  
5 Báo cáo tổng kết hoạt động của Gia tộc và  phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học năm học 2021 – 2022. Phương hướng hoạt động của BKH năm học 2022 – 2023. Mai Văn Dung  
6 Thông qua báo cáo thu chi tài chính của Gia tộc và vận động quỹ khuyến học, khuyến tài năm qua. Mai Văn Khoa  
7 Ý kiến phát biểu của đại diện BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi. Mai Quốc Việt  
8 Ý kiến phát biểu của đại biểu Hội khuyến học phường Quảng Phú. Lê Văn Trung  
9 Thông qua quyết định, danh sách Khen thưởng và trao thưởng những con cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Mai Văn Nghĩa  
10 Đại diện con cháu về dự phát biểu cảm tưởng Mai Thị Nhật Vy  
11 Đáp từ của ban tổ chức - Bế mạc buổi Lễ. Mai Văn Tiên  
 
                                                                        TM/ BAN TỔ CHỨC

Tác giả bài viết: BTC

Nguồn tin: BKH họ Mai TP Quảng Ngãi