DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022
  
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2022 ( có 11 cháu HSTT )     
DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG, TT THPT SỐ ĐT PHỤ HUYNH ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
1   MAI VĂN TiẾN Mai Trương Vy Liễu 10C2 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT     
2   MAI THỊ TIỀN Lâm San San 11B10 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT     
3   MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Thùy Linh 10A11 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT     
4   MAI VĂN PHÁT Mai Văn Quyến 11B1 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT     
5   MAI THỊ QUỲNH PHƯƠNG Đỗ Ngọc Bảo Quyên 11B7 THPT Lê Trung Đình HSTT     
6   MAI VĂN TÚ Mai Thanh Sang 11B14 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT     
7   MAI THỊ BÍCH NGỌC Mai Lê Duy Linh 12C9 THPT Lê Trung Đình HSTT     
8   MAI THỊ ẢNH Hồ Mai Nguyên Khang 10A2 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT     
9   MAI VĂN TỰU Mai Văn Đạt 11B2 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT     
10   MAI THÀNH LONG Mai Quang Huy 11B4 THPT Lê Trung Đình HSTT     
11   MAI THỊ HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Quân 10A2 THPT Lê Trung Đình HSTT     
               
               
    Người lập bảng                                     TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC    
    MAI VĂN KHOA   MAI VĂN NGHĨA      

Tác giả bài viết: MAI VĂN KHOA

Nguồn tin: BKH họ Mai TP Quảng Ngãi