MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2023 VÀ BỔ SUNG NĂM 2022

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2023 VÀ BỔ SUNG NĂM 2022

Đăng lúc: 24-02-2024 04:11:39 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

CHƯƠNG TRÌNH LỄ DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT THƯỞNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT THƯỞNG CÁC CHÁU TÂN SINH VIÊN TRONG NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

Đăng lúc: 24-02-2024 04:08:54 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS GIỎI (LỚP 11, 12) VÀ HSXS (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 11 con cháu )

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS GIỎI (LỚP 11, 12) VÀ HSXS (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 11 con cháu )

Đăng lúc: 04-10-2023 08:39:46 AM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HSTT (LỚP 11, 12) VÀ HSG (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 14 con cháu)

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HSTT (LỚP 11, 12) VÀ HSG (LỚP 10) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 14 con cháu)

Đăng lúc: 04-10-2023 08:38:34 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GIỎI (LỚP 8, 9) VÀ HS XUẤT SẮC (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 4 con cháu )

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GIỎI (LỚP 8, 9) VÀ HS XUẤT SẮC (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 ( có 4 con cháu )

Đăng lúc: 04-10-2023 08:37:26 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HSTT (LỚP 8, 9) VÀ HSG (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 (có 14 con cháu)

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HSTT (LỚP 8, 9) VÀ HSG (LỚP 6, 7) NĂM HỌC 2022-2023 (có 14 con cháu)

Đăng lúc: 04-10-2023 08:36:16 AM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HSXS NĂM HỌC 2022-2023 ( có 39 con cháu )

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HSXS NĂM HỌC 2022-2023 ( có 39 con cháu )

Đăng lúc: 04-10-2023 08:34:41 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC TH ĐẠT HSTB NĂM HỌC 2022-2023 ( có 5 con cháu)

DANH SÁCH BẬC TH ĐẠT HS TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023 ( có 5 con cháu)

Đăng lúc: 04-10-2023 08:32:37 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:31:26 PM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:25:01 PM | Đã xem: 228 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:22:39 PM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 04:08:23 PM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DÁNH SÁCH KHEN THƯỞNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

DÁNH SÁCH KHEN THƯỞNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 03:58:54 PM | Đã xem: 227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH CON CHÁU ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2022

DANH-SACH-CON-CHAU-DAU-DAI-HOC-NAM-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 03:47:19 PM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:51:12 PM | Đã xem: 433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:49:42 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:48:30 PM | Đã xem: 346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:47:25 PM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:45:55 PM | Đã xem: 366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022)

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022)

Đăng lúc: 23-10-2022 03:41:54 PM | Đã xem: 395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

HÌNH ẢNH

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 459
  • Tháng hiện tại: 13166
  • Tổng lượt truy cập: 796055