MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG - LẦN THỨ HAI - 2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/08/2019 17:29 - Người đăng bài viết: Mai Ngọc Sơn
KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH LỄ TUYÊN DƯƠNG KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 2 - 2019
HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃ
                     
BAN KHUYẾN HỌC
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ  “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC -
LẦN THỨ HAI - NĂM HỌC 2018 – 2019.
I. Thông qua chương trình:
- Kính thưa các quý vị đại biểu ; Quý vị trong BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi.
- Kính thưa các bậc phụ huynh cùng tất cả con cháu của dòng Họ Mai!
Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, Quý vị trong BĐH HĐGT; Quý bậc phụ huynh, hạnh phúc thành công trong cuộc sống, chúc các em học sinh là con cháu của Dòng Họ Mai chăm ngoan học giỏi. Sau đây tôi xin thông qua nội dung chương trình của buổi Lễ “Tuyên dương - Khen thưởng” những con cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
(Chương trình văn nghệ chào mừng)
1.     Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.     Cử Chủ tịch đoàn và thư kí đoàn.
3.     Phát biểu khai mạc buổi Lễ.(Mai Phụ)
4.     Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Gia tộc và  phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học năm học 2018 – 2019.
5.     Báo cáo thu chi tài chính của Gia tộc và  quỹ khuyến học, khuyến tài.
6.     Ý kiến phát biểu của đại diện BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi.
7.     Ý kiến phát biểu của đại diện các Chi Phái Dòng Họ Mai TP Quảng Ngãi.
8.     Thông qua quyết định “Tuyên dương - Khen thưởng” và trao thưởng những cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
9.     Đại diện các cháu về dự phát biểu cảm tưởng.
10. Bế mạc buổi Lễ.
II. Thông qua nội dung chương trình:
1/ Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu:
Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, Cùng toàn thể các em học sinh là con cháu của Dòng họ Mai TP Quảng Ngãi quý mến!
 
Được sự thống nhất của  BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi  thông qua cuộc họp ngày 7/7/2019, phân công các thành viên ban khuyến học thu thập số liệu con cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc bậc tiểu học, học sinh tiên tiên, học sinh giỏi bậc THCS và THPT, đỗ vào lớp 10 trường công lập, đỗ vào các trường Đại học hệ công lập trong năm 2019. Trên cơ sở đó có kế hoạch tổ chức động viên khen thưởng kịp thời cho các cháu.
Nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cháu trên các lĩnh vực trong thời kì đổi mới, cùng chung tay góp sức, quyết tâm đưa giáo dục trở thành “Quốc sách hàng đầu” để xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh; Dòng Tộc rạng danh trong nhiều thế hệ, xứng đáng với lời dạy của các bậc tiền nhân “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
     Hôm nay Ban khuyến học, khuyến tài Dòng họ Mai TP Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ “Tuyên dương, khen thưởng” cho các cháu Nội Ngoại trong Dòng Tộc có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.
 
Về dự với buổi lễ “TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG”  hôm nay :
*/ Đại biểu đại diện Hội khuyến học cấp phường, Trân trọng kính giới thiệu :
- Ông: Trần Ngọc Hùng là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quảng Phú.
- Ông:.................................................................................................................................
 
- Ông: ..................................................................................................................................
 
*/ Đại diện BĐH HĐGT: Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Phụ là Trưởng tộc Họ Mai TP Quảng Ngãi cùng các thành viên trong HĐGT.
*/ Đại diện Ban khuyến học khuyến tài của Dòng Họ: Trân trọng kính giới thiệu
-         Ông Mai Văn Dung : Trưởng BĐH HĐGT kiêm Trưởng ban khuyến học của Dòng họ.
Cùng các thành viên là ủy viên của Ban khuyến học Họ Mai TP Quảng Ngãi.
*/ Về dự buổi lễ tuyên dương hôm nay có các bậc phụ huynh và  94 cháu Nội Ngoại đạt thành tích cao trong năm học 2018- 2019 .
Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng .
2/  PHẦN CỬ CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐOÀN:
Theo dự kiến trong buổi họp ngày 7/7/2019, Chủ tịch đoàn gồm:
1/ Ông Mai Phụ.
2/ Ông Mai Văn Dung.
3/ Ông Mai Văn Cư.
Thư kí đoàn gồm:
1/ Ông Mai Văn Bình.
2/ Ông Mai Quốc Việt.

3/ ông Mai Quốc Nam
Nếu Hội nghị thống nhất xin cho một tràn pháo tay. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính mời bác Mai Trọng (trưởng ban Nghi lễ) và Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn đại diện cho con cháu vào bên trong Từ đường tiến hành lễ bái Tổ tiên. Mời con cháu trang nghiêm đứng lên để tưởng niệm; Nỗi chiên, trống .....
Xin mời quý vị an tọa, mời Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn vào bàn làm việc.

3/ Phát biểu khai mạc buổi Lễ.( ông Mai Phụ)
Buổi lễ tuyên dương khen thưởng hôm nay nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy trong thế hệ trẻ, niềm tự hào về truyền thống hiếu học của Gia đình, Dòng Tộc, từ đó các con cháu nổ lực phấn đấu học tập rèn luyện đạt thành tích cao nhất, đây là niềm mong ước của Gia đình, Dòng Họ nói riêng và xã hội nói chung. Xin kính giới thiệu ông Mai Phụ  lên phát biểu khai mạc buổi lễ.
 
4/ “Thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Gia tộc và  phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học năm học 2018 – 2019”(Mai Văn Dung)
          Từ thực tế của Xã hội : cấp xã phường đến cấp TP, đến cấp Tỉnh, cấp Trung Ương ... các địa phương hằng năm luôn tôn vinh các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện thông qua các Hội nghị Biểu dương khen thưởng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Khu dân cư khuyến học, trên tinh thần đó Ban Khuyến học, Khuyến tài Họ Mai TP Quảng Ngãi tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng con cháu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong toàn Gia tộc. Xin mời ông Mai Văn Dung Trưởng ban khuyến học “Thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Gia tộc và  phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học năm học 2018 – 2019”. Xin trân trọng mời ông Mai Văn Dung.
5/ Thông qua báo cáo thu chi tài chính của Gia tộc và  quỹ khuyến học, khuyến tài năm qua (Mai Văn Tựu)
6/ Ý kiến phát biểu của đại diện BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi về công tác vận động quỹ khuyến học(ông Mai Văn Bình)
7/ Ý kiến phát biểu của đại diện các Chi Phái Dòng Họ Mai TP Quảng Ngãi về giáo dục đạo đức rèn luyện cho các cháu(ông Mai Cư)
- ý kiến của cha mẹ học sinh (nếu có)
8/ Ý kiến phát biểu của đại biểu Hội khuyến học phường ........................:
(ông..............................................)
9/ Thông qua quyết định, danh sách “Tuyên dương - Khen thưởng” và trao thưởng những con cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. (ông Mai Văn Tựu)
10/ Đại diện con cháu về dự phát biểu cảm tưởng.(Cháu Mai Thị Nhật Vy)
11/ Đáp từ của ban tổ chức - Bế mạc buổi Lễ.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, Cùng toàn thể các em học sinh là con cháu của Tộc Mai yêu quý!
               Buổi lễ tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 của Ban khuyến học, khuyến tài Họ Mai TP Quảng Ngãi đã diễn ra trong không khí vui vẻ phấn khởi, ghi nhận những thành tích  mà con em Tộc Mai TP Quảng Ngãi đã đạt được về mặt rèn luyện và học tập. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để động viên các cháu đạt thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo.
               Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ kinh phí cho Ban khuyến học. Và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, các cơ quan trong những năm tiếp theo để quỹ khuyến học của Gia tộc ngày một phát triển và số tiền thưởng, số học bỗng cho các con cháu trong Dòng Tộc được nâng cao về số lượng và chất lượng, nhằm mục đích động viên tinh thần các cháu nổ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi của Dòng tộc Họ Mai.
Cảm ơn những anh chị em là thành viên của ban khuyến học đã dành thời gian thu thập báo cáo số liệu về Ban tổ chức, chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thu thập số liệu, có gì thiếu sót mong các bậc phụ huynh và các cháu thuộc các Chi Phái trong Gia tộc tiếp tục báo cáo về Ban khuyến học để điều chỉnh, bổ sung.
Trong thời gian đến các Chi Phái tiếp tục báo cáo số liệu các cháu đỗ vào Đại học, Cao đẳng hệ Công lập trong năm 2019 và các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, để Ban khuyến học sẽ tổ chức gặp mặt, phát thưởng cho các cháu vào 8h sáng Mùng 1 tết Âm lịch trong năm đến, tại Nhà Thờ Tộc Mai TP Quảng Ngãi.
Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị đại diện cho HĐGT, Ban khuyến học, khuyến tài của Dòng Họ Mai, quý bậc phụ huynh đã bỏ chút thời gian quý báu về dự buổi lễ long trọng này, chúc quý vị dồi dào sức khỏe;  Chúc các em học sinh là con cháu của Tộc Mai luôn vui- khỏe và đạt được thành tích cao trong năm học 2019-2020.   Thay mặt BTC Xin tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Tác giả bài viết: Mai Văn Tựu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN TỨC MỚI

HÌNH ẢNH

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 468
  • Tháng hiện tại: 7400
  • Tổng lượt truy cập: 777099