MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:31:26 PM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:25:01 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSTT BẬC THCS NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 05:22:39 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG BẬC THPT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 04:08:23 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DÁNH SÁCH KHEN THƯỞNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

DÁNH SÁCH KHEN THƯỞNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 03:58:54 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH CON CHÁU ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2022

DANH-SACH-CON-CHAU-DAU-DAI-HOC-NAM-2022

Đăng lúc: 18-05-2023 03:47:19 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:51:12 PM | Đã xem: 245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:49:42 PM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS GiỎI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:48:30 PM | Đã xem: 205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:47:25 PM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:45:55 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022)

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI (Về việc khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022)

Đăng lúc: 23-10-2022 03:41:54 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

TỔNG HỢP TIỀN THU CHI KHUYẾN HỌC TỪ NGÀY 01/01/2022

TỔNG HỢP TIỀN THU CHI KHUYẾN HỌC TỪ NGÀY 01/01/2022

Đăng lúc: 23-10-2022 03:39:47 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Nhiệm kỳ 2022-2027

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN KHUYẾN HỌC HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI Nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 23-10-2022 03:23:19 PM | Đã xem: 198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

BÁO CÁO (Về hoạt động của Gia Tộc và công tác khuyến học, khuyến tài của họ Mai TP Quảng Ngãi)

BÁO CÁO (Về hoạt động của Gia Tộc và công tác khuyến học, khuyến tài của họ Mai TP Quảng Ngãi)

Đăng lúc: 23-10-2022 03:18:18 PM | Đã xem: 228 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC - LẦN THỨ TƯ - NĂM HỌC 2021 – 2022.

Đăng lúc: 23-10-2022 03:14:26 PM | Đã xem: 246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

Báo cáo chi quỹ khuyến học năm 2021

Báo cáo chi quỹ khuyến học năm 2021

Đăng lúc: 06-01-2022 06:39:39 AM | Đã xem: 819 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

công khai tài chính thu quỹ khuyến học năm 2021

Báo cáo thu quỹ khuyến học của năm 2021

Đăng lúc: 06-01-2022 06:34:50 AM | Đã xem: 571 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC
Đăng lúc: 11-02-2021 05:51:57 AM | Đã xem: 892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC
Đăng lúc: 23-08-2019 05:35:49 PM | Đã xem: 1732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÔNG TIN HỌ TỘC

Các tin khác

1 2  Trang sau
 

HÌNH ẢNH

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 46
  • Tháng hiện tại: 15724
  • Tổng lượt truy cập: 690277