MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI

TỔNG HỢP CÁC CHÁU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: Thứ tư - 26/09/2018 08:34 - Người đăng bài viết: Mai Ngọc Sơn
DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC CHÁU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC 2017-2018
  HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2018 (TỔNG HỢP)
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN cha, mẹ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG, TIÊN TIẾN ĐẠU VÀO 10, ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
408 Đ8/III/4 MAI VĂN THƯƠNG Mai Nguyễn Trường An 1 A TH Quảng Phú 2 HSXS  
237 Đ8/III/3 MAI VĂN TĨNH Mai Nguyễn Mỹ Tâm 1 TH Nghĩa Chánh HSXS  
93     Mai Khánh Quân 1/1 TH Ngô Gia Tự HSXS  
373     Mai Thị Minh Hiền  1B TH Quảng Phú 2 HSXS  
355 Đ8/III/4 MAI THỊ Kim DUYÊN Võ Minh Hằng 1C TH Quảng Phú 2 HSXS  
366 Đ8/III/4 MAI NGỌC BẢO Mai Ngọc Bảo Long 1C TH Quảng Phú 2 HSXS  
385 Đ8/III/4 MAI VĂN THẠNH Mai Thị Thùy Ngân 1D TH Trần Hưng Đạo  HSXS  
219 Đ8/III/3 MAI VĂN NGHĨA Mai Thanh Tâm 1G TH Trần Phú HSXS  
221 Đ8/III/3 MAI VĂN CHÁNH Mai Tiến Đạt 1G TH Trần Phú HSXS  
122     Hồ Hồng Đức 2 TH Nghĩa Lộ HSXS  
137 Đ8/III/3 MAI VĂN ĐƯỜNG Mai Trần Duy Khôi 2D, TH Quảng Phú 1 HSXS  
134   Mai Thị Lê Trương Thị Ngọc Ánh 2K TH Trần Phú HSXS  
119 Đ8/III/1 MAI THỊ VÂN Phan Thị Kiều Yến 3 TH Nghĩa Lộ HSXS  
323 Đ8/III/4 MAI THỊ DIỄM LỆ Phạm Hoàng Anh Kiệt 3 TH Quảng Phú 1 HSXS  
236 Đ8/III/3 MAI THỊ KIM TÚY Nguyễn Văn Trí 3 TH Quảng Phú 2 HSXS  
92 Đ8/III/1 MAI NGỌC SƠN Mai Ng Khánh Ngọc 3/5 TH Ngô Gia Tự HSXS  
18 Đ8/III/1 MAI VĂN VINH Mai Trúc Quỳnh 3A TH Quảng Phú 1 HSXS  
344     Mai Quỳnh Anh 3A TH Quảng Phú 1 HSXS nt
345     Nguyễn Khánh Dương 3A TH Quảng Phú 1 HSXS con Mai Thi Cẩm Hồng
19 Đ8/III/1 MAI VĂN HIỂN Mai Lê Gia Bảo  3E TH Quảng Phú 1 HSXS  
225 Đ8/III/3 MAI THỊ THỦY Lê Quốc Huy 3G TH Ng nghiêm HSXS  
21     Lâm Ny Ny 3G TH Nguyễn Nghiêm HSXS  
90 Đ8/III/1 MAI XUÂN VŨ Mai Hoàng Nam 3G TH Trần Hưng Đạo HSXS  
178 Đ8/III/3 MAI THỊ NHÂN Trần Mai Hiếu 3G TH Trần Phú HSXS  
123     Nguyễn Văn Anh Kha 4 TH Nghĩa Lộ HSXS  
371     Phan THị Thùy Mỵ 4B TH Quảng Phú 2  HSXS  
319 Đ8/III/4 MAI VĂN HUY Mai Văn Đạt  4B TH Quảng Phú 2 HSXS  
329     Mai Trương Minh Tuấn 4C TH Tịnh An HSXS  
22 Đ8/III/1 MAI VĂN TIẾN Mai Trương Tiến Đạt 4G TH Quảng Phú 1 HSXS  
220     Mai Thành Nhân 4G TH Trần Phú HSXS  
294 Đ8/III/3 MAI VĂN TUẤN Mai Lê Tuấn Tú 5A TH Quảng Phú 1 HSXS  
296 Đ8/III/3 MAI VĂN QUÝ VŨ Mai Ngọc Phú 5A TH Quảng Phú 1 HSXS  
146     Phạm Thị Diễm My 5B TH Nghĩa Lộ HSXS  
382     Nguyễn Anh Cường 5B TH Trần Phú HSXS  
195 Đ8/III/3 MAI VĂN SANG Mai Đỗ Tường Vy 5C TH Quảng Phú 1 HSXS  
326 Đ8/III/4 MAI VIẾT PHI  Mai Cao Tuấn Anh 5D TH Quảng Phú 1  HSXS  
410 Đ8/III/4 MAI VĂN XUÂN Mai Thị Thùy Diệu 5D TH Quảng Phú 2 HSXS  
297 Đ8/III/3 MAI KIM VÂN Mai Ngọc Minh Thư 5E TH Quảng Phú 1 HSXS  
346     Mai Vĩnh Đạt 6A THCS Quảng Phú HSTT con Mai Vĩnh Thịnh
352 Đ8/III/4 MAI VĂN CHÍNH Mai Văn Quốc Thái 6D THCS Quảng Phú HSTT  
121     Lê Phan Đức Trí 7 THCS Nghĩa Lộ HSTT  
245 Đ8/III/3 MAI T HẠNH QUYÊN MAI T HẠNH QUYÊN 7 THCS Trần Phú HSTT  
322     Mai Văn Hà 7C THCS Quảng Phú HSTT  
147 Đ8/III/3 MAI VĂN TÀU Mai Thanh Đại 7D THCS Quảng Phú HSTT  
403 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC ÁNH Nguyễn Thị Tú Quyên  7D THCS Quảng Phú HSTT   
38     Mai Văn Quyến 7D THCS Trần Phú HSTT  
45 Đ8/III/1 MAI THỊ LƯƠNG Trương Quang Vương 7E THCS Trần Phú HSTT  
132   Mai Thị Kim Dung Bùi Thị Hồng Hải 7E THCS Trần Phú HSTT cháu ngoại cô 6
104 Đ8/III/1 MAI QUANG HUY MAI QUANG HUY 7G THCS Trần Phú HSTT  
133     Trần Thị Kiều Oanh 7I THCS Trần Phú HSTT  
120     Lê Phan Đức Văn 8 THCS Nghĩa Lộ HSTT  
372 Đ8/III/4 MAI VIẾT TRIỀU Mai Thị Trúc Ly 8E THCS Quảng Phú HSTT  
306   Mai Văn Minh Mai Chí Vỹ 8G THCS Quảng Phú HSTT cháu cô 2 Kỳ
188 Đ8/III/3 MAI VĂN HIỀN Mai Thị Kiều Hoa 9B THCS Quảng Phú HSTT  
196     Mai Thanh Tuấn 9C THCS Trần Phú HSTT 10 LTĐình
241 Đ8/III/3 MAI THỊ KIM  HUỆ MAI THỊ KIM  HUỆ 9D THCS Trần Phú HSTT 10-LTĐ
405     Lê Thị Mai Trâm 9E THCS Nghĩa Lộ HSTT  
244 Đ8/III/3 MAI T HỒNG HẠNH MAI T HỒNG HẠNH 9E THCS Trần Phú HSTT 10-LTĐ
11 Đ8/II MAI THỊ KIM CHI Nguyễn Đình khánh Ngọc lớp 1 HSXS  
14 Đ8/II MAI NGỌC TUYỀN Mai Thế Trụ Lớp 7 HSTT  
10 Đ8/II MAI THỊ LỆ HẰNG Nguyễn Võ Thùy Trang lóp 7  HSTT  
  Đ8/III/3 MAI THỊ MỸ LINH Trương Nữ Mỹ Tiên 5H TH TH Đạo HSXS (bổ sung)
  HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2018 (TỔNG HỢP)
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG, TIÊN TIẾN ĐẠU VÀO 10, ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
17     Tô Mai Thùy Linh  8A THCS Chánh Lộ HSG  
20 Đ8/III/1 MAI THỊ TIỀN Lâm San san 7B7 THCS Nguyễn Nghiêm HSG  
25 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HÂN Lê Bá Kiệt 6D THCS Trần Phú HSG  
85 Đ8/III/1 MAI VĂN TỰU Mai Văn Đạt 7A THCS Nghĩa Lộ HSG  
88     Mai Xuân Nhật Linh 7/6 THCS Nguyễn Tri Phương HSG  
89 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HẢI Từ Mai Việt Hoàng 7B1 THCS Nguyễn Nghiêm HSG  
274 Đ8/III/3 MAI VĂN LONG Mai Thị Nhật Vy 8C THCS Quảng Phú HSG  
275 Đ8/III/3 MAI VĂN QUY Mai Thị Thùy Duyên 8C THCS Quảng Phú HSG  
316 Đ8/III/4 MAI VĂN TOÀN Mai Viết Thành 8 C THCS Quảng Phú HSG  
325 Đ8/III/4 MAI VIẾT PHƯƠNG Mai Phương Bích Thảo 6 THCS Quảng Phú HSG  
328 Đ8/III/4 MAI VIẾT PHÚ Mai Trương Ngọc Ánh 6C THCS Quảng Phú HSG  
343 Đ8/III/4 MAI VĂN BỬU Mai Cẩm Vy 7c THCS Quảng Phú HSG con Mai Thiên Cường
370 Đ8/III/4 MAI THỊ LỆ Phan Thị Mỹ Thùy 6E THCS Quảng Phú  HSG  
378 Đ8/III/4 MAI THỊ KIM DUNG Nguyễn Thị Như Ngân 6D THCS Nghĩa Thuận HSG  
381 Đ8/III/4 MAI T HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Quân 6H THCS Trần Phú HSG  
16 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Kiều Oanh 11B7 ThPT Trần Quốc Tuấn HSTT CAP 3  
37 Đ8/III/1 MAI VĂN PHÁT Mai Thị Bích Quyên 11B14 THPT TQ Tuấn HSTT CAP 3  
41 Đ8/III/1 MAI T ÁNH NGUYỆT Bùi Tấn Khoa 11B14 THPT TQ Tuấn HSTT CAP 3  
61 Đ8/III/1 MAI THANH TÚ Mai Uyển Nhi 12C5 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CAP 3 ĐH Tài chính kế toán
309 Đ8/III/4 MAI THỊ TRI Hồ THị Thu Hiền 11 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT CAP 3  
321 Đ8/III/4 MAI VĂN ĐỨC Mai Thị Kim Ngân 10A3 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CAP 3  
395 Đ8/III/4 MAI VĂN THUẬN Mai Thị Tuyết Ngân 11C10 THPT Lê Trung Đình HSTT CAP 3 (hoàn cảnh khó khăn)
404 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC YẾN Lê Quang Trường 11B3 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CAP 3  
             
87 Đ8/III/1 MAI XUÂN THẢO Mai Xuân Tuấn Kiệt 11 Anh Chuyên Quốc Học Huế HSG CAP 3  
145 Đ8/III/3 MAI THỊ CHỨC Phạm Thị Thanh Thúy 12 Anh chuyên Lê Khiết HSG CAP 3  
           

Tác giả bài viết: MAI VĂN TỰU
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN TỨC MỚI

HÌNH ẢNH

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 439
  • Tháng hiện tại: 13146
  • Tổng lượt truy cập: 796035