MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Đăng lúc: Thứ tư - 21/08/2019 21:41 - Người đăng bài viết: Mai Ngọc Sơn
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2019 ( TỔNG CỘNG CÓ 95 CHÁU)
TT    ĐỜI 8       HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG, TT  ĐẠU VÀO 10, ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
1 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Kiều Oanh 12C7 ThPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
2 Đ8/III/1 MAI VĂN PHÁT Mai Thị Bích Quyên 12C14 THPT TQ Tuấn HSTT CẤP 3  
3 Đ8/III/1 MAI T ÁNH NGUYỆT Bùi Tấn Khoa 12C14 THPT TQ Tuấn HSTT CẤP 3  
4 Đ8/III/1 MAI THỊ LẤN Phạm Mai Hiếu 11A5 THPT Hồng Hà TPHCM HSTT CẤP 3  
5 Đ8/III/3 MAI VĂN KHÁNH Mai Phước Tín 11B3 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
6 Đ8/III/3 MAI THỊ KIM  HUỆ MAI THỊ KIM  HUỆ 10A1 THPT Lê Trung Đình HSTT CẤP 3  
7 Đ8/III/3 MAI T HỒNG HẠNH MAI T HỒNG HẠNH 10A2 THPT Lê Trung Đình HSTT CẤP 3  
8 Đ8/III/3 MAI VĂN LUẬN Mai Nhật Tiến 10A12 THPT Võ Nguyên Giáp HSTT CẤP 3  
9 Đ8/III/3 MAI VĂN VẬN Mai Thế Chuyển Em     12C6 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
10 Đ8/III/3 MAI THỊ MỸ LINH Trương Anh Thiên 12C3 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
11 Đ8/III/4 MAI THỊ TRI Hồ THị Thu Hiền 11B2 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT CẤP 3  
12 Đ8/III/4 MAI VĂN ĐỨC Mai Thị Kim Ngân 11B3 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
13 Đ8/III/4 MAI VĂN THUẬN Mai Thị Tuyết Ngân 12C9 THPT Lê Trung Đình HSTT CẤP 3  
14 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC YẾN Lê Thị Mai Trâm 10A7 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
15 Đ8/III/4 MAI KHÁNH LOAN MAI KHÁNH LOAN 11B14 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT CẤP 3  
             
1 Đ8/III/1 MAI XUÂN THẢO Mai Xuân Tuấn Kiệt 12 Anh Chuyên Quốc Học Huế HSG CẤP 3  

1 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Thùy Linh  7A THCS Chánh Lộ                          HSG  
2 Đ8/III/1 MAI VĂN TỰU Mai Văn Đạt 8A THCS Nghĩa Lộ HSG  
3 Đ8/III/1 MAI XUÂN THẢO Mai Xuân Nhật Linh 8/6 THCS Nguyễn Tri Phương HSG  
4 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HẢI Từ Mai Việt Hoàng 8B1 THCS Nguyễn Nghiêm HSG  
5 Đ8/III/3 MAI VĂN LONG Mai Thị Nhật Vy 8C THCS Quảng Phú HSG  
6 Đ8/III/3 MAI VĂN QUY Mai Thị Thùy Duyên 8C THCS Quảng Phú HSG  
7 Đ8/III/3 MAI VĂN QUÝ VŨ Mai Ngọc Phú 6G THCS Quảng Phú HSG  
8 Đ8/III/3 MAI THỊ MỸ LINH Trương Nữ Mỹ Tiên 6E THCS Trần Hưng Đạo HSG  
9 Đ8/III/4 MAI VĂN TOÀN Mai Việt Thành 9E THCS Quảng Phú HSG Đậu vào 10 TQT
10 Đ8/III/4 MAI VĂN BỬU Mai Cẩm Vy 8C THCS Quảng Phú HSG con Mai Thiên Cường
11 Đ8/III/4 MAI VĂN CHÍNH Mai Văn Quốc Thái 7A THCS Quảng Phú HSG  
12 Đ8/III/4 MAI THỊ LỆ Phan Thị Mỹ Thùy 7E THCS Quảng Phú  HSG  
13 Đ8/III/4 MAI THỊ KIM DUNG Nguyễn Như Ngân 7D THCS Nghĩa Thuận HSG  
14 Đ8/III/4 MAI VĂN XUÂN Mai Thị Thùy Diệu 6D THCS Quảng Phú  HSG  
1 Đ8/III/1 MAI T BÍCH NGỌC Lê Mai Duy linh 9A THCS Chánh Lộ HSTT  
2 Đ8/III/1 MAI QUANG HUY MAI QUANG HUY 8G THCS Trần Phú HSTT  
3 Đ8/III/1 MAI THỊ VÂN Lê Phan Đức Văn 9C THCS Nghĩa Lộ HSTT Đậu vào 10 LTĐ
4 Đ8/III/1 MAI THỊ VÂN Lê Phan Đức Trí 8A THCS Nghĩa Lộ HSTT  
5 Đ8/III/1 MAI VĂN KHÁNH Mai Nhật Huyền 8G THCS Trần Hưng Đạo HSTT  
6 Đ8/III/3 MAI VĂN SANG Mai Đỗ Tường Vy 6C THCS Quảng Phú  HSTT  
7 Đ8/III/3 MAI T THÚY HẠNH Nguyễn Mai Cẩm Ly 9D THCS Quảng Phú HSTT  
8 Đ8/III/3 MAI T HẠNH QUYÊN MAI T HẠNH QUYÊN 8C THCS Trần Phú HSTT  
9 Đ8/III/3 MAI VĂN VIẾT Mai Văn Cường 6G THCS Quảng Phú HSTT  
10 Đ8/III/3 MAI VĂN TUẤN Mai Lê Tuấn Tú 6G THCS Quảng Phú  HSTT  
11 Đ8/III/3 MAI KIM VÂN Mai Ngọc Minh Thư 6H THCS Quảng Phú  HSTT  
12 Đ8/III/3 Mai Văn Minh Mai Chí Vỹ 9G THCS Quảng Phú HSTT cháu cô 2 Kỳ
13 Đ8/III/4 MAI VĂN ĐỨC Mai Văn Hà 8C THCS Quảng Phú HSTT  
14 Đ8/III/4 con Mai Vĩnh Thịnh Mai Vĩnh Đạt 7A THCS Quảng Phú HSTT con Mai Vĩnh Thịnh
15 Đ8/III/4 MAI VIẾT TRIỀU Mai Thị Trúc Vi 9E THCS Quảng Phú HSTT  
16 Đ8/III/4 MAI T HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Quân 7H THCS Trần Phú HSTT  
17 Đ8/III/4 MAI T HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Cường 6I THCSTrần Phú HSTT  
18 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC ÁNH Nguyễn Thị Tú Quyên  8C THCS Quảng Phú HSTT   
19 Đ8/III/4 MAI VĂN HƯỜNG Mai Thị Kim Nhung 9D THCS Quảng Phú HSTT  
1 Đ8/III/1 Mai Thị Bé Mai Thị Phương Anh 3C TH Lê Hồng Phong HSXS  
2 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Tuấn Tú  3c TH Chánh Lộ HSXS  
3 Đ8/III/1 MAI VĂN VINH Mai Trúc Quỳnh 4A TH Quảng Phú 1 HSXS  
4 Đ8/III/1 MAI VĂN HIỂN Mai Lê Gia Bảo  4E TH Quảng Phú 1 HSXS  
5 Đ8/III/1 MAI VĂN HIỂN Mai Lê Bảo Nam 1a TH Quảng Phú 1 HSXS  
6 Đ8/III/1 MAI THỊ TIỀN Lâm Ny Ny 4G TH Nguyễn Nghiêm HSXS  
7 Đ8/III/1 MAI THỊ PHƯỢNG Huỳnh Hoàng Quân 1E TH Nghĩa Chánh HSXS  
8 Đ8/III/1 MAI LẨY Mai Anh Huy 1D TH Quảng Phú 1 HSXS  
9 Đ8/III/1 MAI LẨY Mai Anh Khoa 4E TH Quảng Phú 1 HSXS  
10 Đ8/III/1 MAI TIỀN Mai Thị Quỳnh Như 5D TH Quảng Phú 2 HSXS  
11 Đ8/III/1 MAI T NGỌC ÁNH Hồ Mai Quang Huy 1D TH Quảng Phú 1 HSXS  
12 Đ8/III/1 MAI XUÂN VŨ Mai Hoàng Nam 4G TH Trần Hưng Đạo HSXS  
13 Đ8/III/1 MAI NGỌC SƠN Mai Ng Khánh Ngọc 4/5 TH Ngô Gia Tự HSXS  
14 Đ8/III/1 MAI NGỌC SƠN Mai Khánh Quân 2/1 TH Ngô Gia Tự HSXS  
15 Đ8/III/1 MAI T QUỲNH PHƯƠNG Đỗ Ngọc Phú 1A TH Quảng Phú 1 HSXS  
16 Đ8/III/1 MAI THỊ KIM TRANG Phạm Ngọc Lâm 1A TH Quảng Phú 2 HSXS  
17 Đ8/III/1 MAI ÂN Thạch Mai Lệ Quyên 1E TH Nghĩa Lộ HSXS  
18 Đ8/III/1 MAI THỊ TÁM Phan Thị Kiều Yến 3C TH Nghĩa Lộ HSXS  
19 Đ8/III/1 MAI THỊ TÁM Hồ Hồng Đức 3C TH Nghĩa Lộ HSXS  
20 Đ8/III/1 MAI THỊ TÁM Nguyễn Phan Anh Kha 4C TH Nghĩa Lộ HSXS  
21 Đ8/III/1 Mai Thị Lê Trương Thị Ngọc Ánh 3K TH Trần Phú HSXS con Ô Mai Oanh
22 Đ8/III/3 MAI VĂN ĐƯỜNG Mai Trần Duy Khôi 3D, TH Quảng Phú 1 HSXS  
23 Đ8/III/3 MAI VĂN THƯ Mai Thị Tường Vy 3B TH Trần Phú HSXS  
24 Đ8/III/3 MAI THỊ NHÂN Trần Mai Hiếu 4I TH Trần Phú HSXS  
25 Đ8/III/3 MAI VĂN HẢI Mai Bảo Nguyên 3A TH Lê Hồng Phong HSXS  
26 Đ8/III/3 MAI VĂN HẢI Mai Thảo Trang 1C TH Lê Hồng Phong HSXS  
27 Đ8/III/3 MAI VĂN NGHĨA Mai Thanh Tâm 2I TH Trần Phú HSXS  
28 Đ8/III/3 MAI VĂN NGHĨA Mai Thành Nhân 5I TH Trần Phú HSXS  
29 Đ8/III/3 MAI VĂN CHÁNH Mai Tiến Đạt 2I TH Trần Phú HSXS  
30 Đ8/III/3 MAI VĂN THUẦN Mai Trần Vĩ Đại 3A TH Quảng Phú 1 HSXS  
31 Đ8/III/3 MAI VĂN TĨNH Mai Nguyễn Mỹ Tâm 2B TH Nghĩa Chánh HSXS  
32 Đ8/III/4 MAI VĂN HUY Mai Thị Cẩm Ly 1D TH Quảng Phú 2 HSXS  
33 Đ8/III/4 con Mai Thiên Cường Mai Quỳnh Anh 4A TH Quảng Phú 1 HSXS con Mai Thiên Cường
34 Đ8/III/4 con Mai Thi Cẩm Hồng Nguyễn Khánh Dương 4A TH Quảng Phú 1 HSXS con Mai Thi Cẩm Hồng
35 Đ8/III/4 con Mai Thi Cẩm Hồng Nguyễn Bá Danh 1A TH Quảng Phú 1 HSXS con Mai Thi Cẩm Hồng
36 Đ8/III/4 MAI VĂN CHÍNH Mai Văn Quốc An 1E TH Quảng Phú 1 HSXS  
37 Đ8/III/4 MAI THỊ Kim DUYÊN Võ Minh Hằng 2C TH Quảng Phú 2 HSXS  
38 Đ8/III/4 MAI NGỌC BẢO Mai Ngọc Bảo Long 2A TH Quảng Phú 2 HSXS  
39 Đ8/III/4 MAI NGỌC BẢO Mai Bảo Nguyên 1C TH Quảng Phú 2 HSXS  
40 Đ8/III/4 MAI THỊ LỆ Phan THị Thùy Mỵ 5B TH Quảng Phú 2  HSXS  
41 Đ8/III/4 MAI VIẾT TRIỀU Mai Thị Minh Hiền  2A TH Quảng Phú 2 HSXS  
42 Đ8/III/4 MAI VĂN THẠNH Mai Thị Thùy Ngân 2B TH Trần Hưng Đạo  HSXS  
43 Đ8/III/4   Mai Tấn Tài  1B TH Quảng Phú 2 HSXS cháu Mai Văn Lai (HS vượt trội)
44 Đ8/III/4 MAI VĂN THƯƠNG Mai Nguyễn Trường An 2 A TH Quảng Phú 2 HSXS  
45 Đ8/III/4 MAI VĂN XUÂN Mai Trần Thiên Tấn 4B TH Quảng Phú 2 HSXS  
46 Đ8/III/4 MAI HỒNG LOAN Mai Kỳ Duyên 1H TH Trần Hưng Đạo HSXS  

Tác giả bài viết: Mai Văn Tựu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN TỨC MỚI

HÌNH ẢNH

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 411
  • Tháng hiện tại: 10727
  • Tổng lượt truy cập: 811655