MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
                                                                    BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ MAI.
          Kính thưa quí vị đại biểu!
          Kính thưa bà con gia tộc họ Mai !
          Cùng các cháu thân mến !
                  Ban khuyến học là tổ chức tự nguyện của mọi người tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục, góp sức cho phong trào toàn xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho gia đình, dòng họ và đất nước.
                 Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban khuyến học là xây dựng Quỹ khuyến học nhằm khuyến khích.  Trong những năm vừa qua Ban khuyến học đã thông báo và vận động các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện kinh tế, có tinh thần ủng hộ trong công tác khuyến học, khuyến tài đã đóng góp vào quỹ khuyến học một khoản kinh phí đáng kể, mỗi thành viên là con cháu của Gia tộc tự nguyện đóng góp. Để phong trào khuyến học, khuyến tài tổ chức thường niên cho con cháu có hoàn cảnh khó khăn, con cháu học khá, giỏi của 3 cấp học, các cháu đậu vào Đại học. Tôi thay mặt Hội Đồng Gia Tộc Họ Mai kêu gọi tất cả con cháu Nội Ngoại trong Gia tộc tự nguyện đóng góp hàng tháng, hoặc hang quý, hoặc năm, tùy mỗi hoàn cảnh và điều kiện mà chúng ta tự nguyện thực hiện, Ban khuyến học ghi nhận tấm lòng của anh Mai Văn Nhân, Mai Văn Hoàng đóng mỗi tháng 1 triệu đồng, chị Mai Kim Uyên mỗi tháng năm trăm ngàn đồng, cháu Mai Văn Khoa mỗi tháng 200.000 đồng và nhiều con cháu khác đã đóng góp theo tháng gởi vào tài khoản khuyến học của tộc họ, thông tin đóng góp này được báo về tin nhắn điện thoại cho các thành viên của HĐGT. Quỹ khuyến học nhằm  duy trì và nâng cao chất lượng phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, mở rộng hỗ trợ khen thưởng các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm động viên và ghi nhận thành tích các cháu đã nổ lực, phấn đấu trong việc rèn luyện và học tập của mình. Đây là nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng giúp cho Ban khuyến học có kinh phí để tặng những phần thưởng, học bổng cho tất cả con cháu nội, ngoại có thành tích cao của Gia tộc.
                  Nhằm cổ vũ động viên cho phong trào thi đua học tập tốt của tất cả các cháu và vì mục tiêu tư tưởng được xác định “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, Gia tộc Họ Mai có phát triển ổn định và hưng thịnh trong tương lai hay không là nhờ vào khả năng học tập và đóng góp trí tuệ của các cháu cho xã hội, cho gia đình và cho dòng Tộc.
                 Một lần nữa xin thay mặt Hội đồng Gia Tộc Họ Mai xin kính chúc quý vị đại biểu, quý bà con sức khỏe, hạnh phúc thành đạt.  Chúc các cháu đạt thành tích cao nhất trong năm học tới. Xin chân thành cám ơn!