MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 
   DANH SÁCH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2020, 2021   
             
TT HỌ VÀ TÊN TÊN CHA, MẸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NĂM SỐ TIỀN KÍ NHẬN
1 Trương Thúy Hiền Mai Thị Bích Phương Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM 2020 1.000.000đ  
2 Nguyễn Trần Mai Huyền Mai Thị Mỹ Trang Đại học Phạm Văn Đồng 2020 1.000.000đ  
3 Mai Phước Tín Mai Văn Khánh Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM 2020 1.000.000đ  
4 Trương Thúy Hằng Mai Thị Bích Phương Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM 2021 1.000.000đ  
5 Nguyễn Đức Minh Mai Thị Bích Huệ Đại học Thủ Dầu 1(Luật) 2021 1.000.000đ  
6 Mai Thị Kim Huệ Mai Văn Lực Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2021 1.000.000đ  
7 Mai Nhật Tiến Mai Văn Luận Đại học Y Khoa Huế 2021 1.000.000đ  
8 Nguyễn Thị Triệu Mai Thị Nhơn Đại học Đà Nẵng 2021 500.000đ  
9 Mai Thị Hồng Hạnh Mai Văn Cư Em Cao Đẳng Dược Sài Gòn 2021 1.000.000đ  
             
             
             
             
    Người lập bảng   TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG