MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2019
 ( có 9 cháu đậu Đại học và bổ sung 2 cháu năm 2018)
         
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN CON TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
1 Đ8/III/1 MAI THỊ HƯỜNG Tô Mai Kiều Oanh ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
2 Đ8/III/1 MAI VĂN PHÁT Mai Thị Bích Quyên ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MAKETIN TP HCM
3 Đ8/III/1 MAI T ÁNH NGUYỆT Bùi Tấn Khoa ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
4 Đ8/III/3 MAI VĂN VẬN Mai Thế Chuyển Em HỌC ViỆN CN BƯU CHÍNH ViỄN THÔNG TP HCM
5 Đ8/III/3 MAI THỊ MỸ LINH Trương Anh Thiên ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TP HCM
6 Đ8/III/4 MAI VĂN THUẬN Mai Thị Tuyết Ngân ĐẠI HỌC COTEX TP HCM
7 Đ8/III/1 MAI XUÂN THẢO Mai Xuân Tuấn Kiệt ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP HCM
8 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC YẾN Lê Quang Trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM
9 Đ8/III/3 MAI VĂN QUÝ VŨ Mai Thanh Phong ĐẠI HỌC MỞ TP HCM
10 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HẢI Từ Mai Vy Hạ ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG - 2018
11 Đ8/III/3 MAI VĂN THIỆP Mai Anh Vũ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TP HCM - 2018