MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2020 ( có 11 cháu HSTT và 2 cháu HSG)
                            DANH SÁCH BẬC THPT ĐẠT HS TT VÀ HS GiỎI NĂM HỌC 2019-2020
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSG, TT THPT ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
1 Đ8/III/1 MAI VĂN TiẾN Mai Trương Vy Liễu 10A2 THPT Hoàng Văn Thụ HSTT   
2 Đ8/III/3 MAI VĂN KHÁNH Mai Phước Tín 12C11 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT  ĐH TÔN ĐỨC THẮNG TP HCM
3 Đ8/III/3 MAI VĂN LỰC Mai Thị Kim Huệ 11B1 THPT Lê Trung Đình HSTT   
4 Đ8/III/3 MAI THAN H SANG Mai Thanh Tuấn 11B6 THPT Lê Trung Đình HSTT   
5 Đ8/III/3 MAI VĂN LUẬN Mai Nhật Tiến 11B12 THPT Võ Nguyên Giáp HSTT   
6 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC YẾN Lê Thị Mai Trâm 11B07 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT   
7 Đ8/III/4 MAI VĂN HƯỜNG Mai Thị Kim Nhung 10A1 THPT Lê Trung Đình HSTT   
8 Đ8/III/4   Nguyễn Quốc Kỳ 11B3 THPT Lê Trung Đình HSTT   
9 Đ8/III/4 MAI VĂN TOÀN Mai Việt Thành 10A06 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT   
10 Đ8/III/4   Mai Thị kim Ngân 12C14 THPT Trần Quốc Tuấn HSTT  ĐH NN-TIN TPHCM
11 Đ8/III/4 MAI THỊ LÁN Phạm Minh Hiếu 12A17THPT Hồng Hà HSTT   
12 Đ8/III/3 MAI VĂN QUY Mai Thị Thùy Duyên 10A1 THPT  chuyên Lê Khiết HSG  
13 Đ8/III/3 MAI VĂN LONG Mai Thị Nhật Vy 10A05 THPT Trần Quốc Tuấn HSG  
             
    Người lập bảng                     TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG