MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
  HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2020 (có 21 cháu)
                              DANH SÁCH BẬC THCS ĐẠT HS TIÊN TIÊN NĂM HỌC 2019-2020
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSTT THCS GHI CHÚ
1 Đ8/III/1 MAI THỊ NHƯ HÂN Lương Bá Kiệt 7D THCS Trần Phú HSTT  
2 Đ8/III/1 MAI TIỀN Mai Thị Quỳnh Như 9E THCS Quảng Phú HSTT  
3 Đ8/III/1 Mai Văn Phát Mai Văn Quyến 9D THCS Trần Phú HSTT  
4 Đ8/III/1 MAI THỊ TiỀN Lâm San San 9D7 THCS Nguyễn Nghiêm HSTT  
5 Đ8/III/1 MAI T QUỲNH PHƯƠNG Đỗ Ngọc Bảo Quyên 9E THCS Trần Phú HSTT  
6 Đ8/III/1 MAI THANH LONG Mai Quang Huy 9G THCS Trần Phú HSTT  
7 Đ8/III/3 MAI VĂN KHÁNH Mai Nhật Huyền 9E THCS Trần Hưng Đạo HSTT  
8 Đ8/III/3 MAI VĂN HUY Mai Đặng Thanh Thương 7B THCS Quảng Phú HSTT  
9 Đ8/III/3 MAI VĂN CƯ EM Mai Thị Hạnh Quyên 9C THCS Trần Phú HSTT  
10 Đ8/III/3 MAI VĂN VIẾT Mai Văn Cường 7G THCS Quảng Phú HSTT  
11 Đ8/III/3 MAI VĂN TUẤN Mai Lê Tuấn Tú 7G THCS Quảng Phú  HSTT  
12 Đ8/III/3 MAI NGỌC TÍNH Mai Ngọc Minh Thư 7H THCS Quảng Phú  HSTT  
13 Đ8/III/3 MAI THỊ MỸ LINH Trương Nữ Mỹ Tiên 7E THCS Trần Hưng Đạo HSTT  
14 Đ8/III/3 MAI VĂN NGHĨA Mai Thành Nhân 6C THCS Trần Phú HSTT  
15 Đ8/III/3 MAI VĂN TRÃI Mai Nguyên Chương 6B THCS Quảng Phú  HSTT  
16 Đ8/III/4 MAI VĂN ĐỨC Mai Văn Hà 9C THCS Quảng Phú HSTT  
17 Đ8/III/4 con Mai Vĩnh Thịnh Mai Vĩnh Đạt 8A THCS Quảng Phú HSTT  
18 Đ8/III/4 MAI TUYỀN Mai Thị Quỳnh Như 6A THCS Quảng Phú HSTT  
19 Đ8/III/4 MAI T HỒNG THUẬN Nguyễn Anh Quân 8H THCS Trần Phú HSTT  
20 Đ8/III/4 MAI VĂN PHƯƠNG Mai Phương Bích Thảo 8G THCS Quảng Phú HSTT   
21 Đ8/III/4 MAI THỊ NGỌC ÁNH Nguyễn Thị Tú Quyên  9C THCS Quảng Phú HSTT   
             
    Người lập bảng                                TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG