MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
BAN KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI DÒNG HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI
                                                                                                                   Quảng ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2021
                                                                            CHƯƠNG TRÌNH
LỄ “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG” NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
                                                      - LẦN THỨ BA - NĂM HỌC 2019 – 2020.
TT Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
1 Ổn định tổ chức    
2 Chương trình văn nghệ chào mừng Mai Thị Kim Trang – Duyên- Phương  
3 Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn- thư kí đoàn. Mai Văn Tựu  
4 Phát biểu khai mạc buổi Lễ. Mai Xuân Thọ  
5 Báo cáo tổng kết hoạt động của Gia tộc và  phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học năm học 2019 – 2020. Phương hướng hoạt động của BKH năm học 2020 – 2021. Mai Cư  
6 Thông qua báo cáo thu chi tài chính của Gia tộc và vận động quỹ khuyến học, khuyến tài năm qua. Mai Văn Tựu  
7 Ý kiến phát biểu của đại diện BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi. (ông Mai Văn Bình) Mai Văn Bình  
8 Ý kiến phát biểu của đại biểu Hội khuyến học phường Quảng Phú. Lê Văn Trung  
9 Thông qua quyết định, danh sách Khen thưởng và trao thưởng những con cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. Mai Văn Tựu  
10 Đại diện con cháu về dự phát biểu cảm tưởng Mai Thị Thùy Duyên  
11 Đáp từ của ban tổ chức - Bế mạc buổi Lễ. Mai Quốc Việt  
       
       
 
                                                                        TM/ BAN TỔ CHỨC