MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
 
 
BAN CHẤP HÀNH KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI TP QUẢNG NGÃI
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
 “ TUYÊN DƯƠNG - KHEN THƯỞNG”
NHỮNG CON CHÁU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC -
LẦN THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2017 – 2018.
 
Thời gian: 8h - chủ nhật, ngày 26/8/2018
Địa điểm: Nhà Thờ Họ Mai TP Quảng Ngãi
(Hẽm 182/10 đường Phan Bội Châu – Quảng Ngãi)
 
1.     Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.     Cử Chủ tịch và thư kí Hội nghị.
3.     Phát biểu khai mạc Hội nghị.
4.     Thông qua báo cáo tổng kết và phong trào xây dựng Gia đình hiếu học,
                                                                                               Dòng họ hiếu học năm học 2017 - 2018.
5.     Ý kiến phát biểu của đại diện BĐH HĐGT Họ Mai TP Quảng Ngãi.
6.     Ý kiến phát biểu của đại diện các Chi Phái Dòng Họ Mai TP Quảng Ngãi.
7.     Thông qua quyết định “Tuyên dương - Khen thưởng” những con cháu có thành tích xuất sắc
                                                                                                                       trong năm học 2017-2018.
8.     Trao thưởng.
9.     Đại diện con cháu về dự phát biểu cảm tưởng.
10. Bế mạc Hội nghị.
                                                                TM/ Ban Khuyến Học HỌ MAI
                                                           Trưởng Ban
 
 
 
                                                              Mai Văn Dung
 
Thông báo này thay cho giấy mời, rất mong tất cả con cháu Nọi Ngoại Dâu Rễ của Gia Tộc đến tham dự để buổi Lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !