MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
 
  HỘI KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ MAI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2020 (có 34 cháu)
                               DANH SÁCH BẬC TIỂU HỌC ĐẠT HS XUẤT SẮC NĂM HỌC 2019-2020
TT ĐỜI 8 HỌ VÀ TÊN CHA, MẸ HỌ VÀ TÊN CON LỚP, TRƯỜNG ĐẠT HSXS TH GHI CHÚ
1 Đ8/III/1 MAI VĂN VINH Mai Trúc Quỳnh 5A TH Quảng Phú 1 HSXS  
2 Đ8/III/1 MAI VĂN HIỂN Mai Lê Gia Bảo  5E TH Quảng Phú 1 HSXS  
3 Đ8/III/1 MAI THỊ TIỀN Lâm Ny Ny 5G TH Nguyễn Nghiêm HSXS  
4 Đ8/III/1 MAI LẨY Mai Anh Huy 2D TH Quảng Phú 1 HSXS  
5 Đ8/III/1 MAI THỊ LÁN Phạm Mai Thuận 1A TH Quảng Phú 2 HSXS  
6     Mai Nhật Trường 1D TH Quảng Phú 1 HSXS  
7 Đ8/III/1 MAI XUÂN VŨ Mai Hoàng Nam 5G TH Trần Hưng Đạo HSXS  
8 Đ8/III/1 MAI NGỌC SƠN Mai Nguyễn Khánh Ngọc 5/5 TH Ngô Gia Tự HSXS quận Sơn Trà, Đà Nẵng
9 Đ8/III/1 MAI NGỌC SƠN Mai Khánh Quân 3/1 TH Ngô Gia Tự HSXS quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10 Đ8/III/1 MAI T QUỲNH PHƯƠNG Đỗ Ngọc Phú 2A TH Quảng Phú 1 HSXS  
11 Đ8/III/1 MAI THỊ KIM TRANG Phạm Ngọc Lâm 2B TH Quảng Phú 2 HSXS  
12 Đ8/III/1 MAI THỊ THÚY LUYỆN Thạch Mai Lệ Quyên 2E TH Nghĩa Lộ HSXS  
13 Đ8/III/3 Mai Thị Lê Trương Thị Ngọc Ánh 4K TH Trần Phú HSXS  
14 Đ8/III/1 Mai Văn Tàu Mai Thị Diễm Hằng 2B TH Quảng Phú 2 HSXS  
15 Đ8/III/3 MAI VĂN ĐƯỜNG Mai Trần Duy Khôi 4D, TH Quảng Phú 1 HSXS  
16 Đ8/III/3 MAI VĂN NGHĨA Mai Thanh Tâm 3I TH Trần Phú HSXS  
17 Đ8/III/3 MAI VĂN CHÁNH Mai Tiến Đạt 3I TH Trần Phú HSXS  
18 Đ8/III/3   Tạ Mai Bảo An 4D TH Trần Phú HSXS  
19 Đ8/III/3 MAI VĂN TĨNH Mai Nguyễn Mỹ Tâm 3G TH Nghĩa Chánh HSXS  
20 Đ8/III/3   Trần Gia Kiệt 5C TH Quảng Phú 2 HSXS  
21 Đ8/III/4  Mai Thiên Cường Mai Quỳnh Anh 5A TH Quảng Phú 1 HSXS  
22 Đ8/III/4  Mai Thi Cẩm Hồng Nguyễn Khánh Dương 5A TH Quảng Phú 1 HSXS  
23 Đ8/III/4  Mai Thi Cẩm Hồng Nguyễn Bá Danh 2A TH Quảng Phú 1 HSXS  
24 Đ8/III/4 MAI VĂN CHÍNH Mai Văn Quốc An 2E TH Quảng Phú 1 HSXS  
25 Đ8/III/4 MAI THỊ Kim DUYÊN Võ Minh Hằng 3C TH Quảng Phú 2 HSXS  
26 Đ8/III/4 MAI NGỌC BẢO Mai Ngọc Bảo Long 3A TH Quảng Phú 2 HSXS  
27 Đ8/III/4 MAI NGỌC BẢO Mai Bảo Nguyên 2C TH Quảng Phú 2 HSXS  
28 Đ8/III/4 MAI VĂN THẠNH Mai Thị Thùy Ngân 3B TH Trần Hưng Đạo  HSXS  
29 Đ8/III/4 MAI VĂN THƯƠNG Mai Nguyễn Trường An 3 A TH Quảng Phú 2 HSXS  
30 Đ8/III/4   Mai Tạ Nhật Anh 2B TH Nghĩa Lộ HSXS  
31 Đ8/III/4   Mai Vĩnh Phước 1A TH Quảng Phú 1 HSXS  
32 Đ8/III/4   Mai Nguyễn Thanh Bình 1A TH Quảng Phú 2 HSXS  
33 Đ8/III/4   Mai Hoàng Long 1B TH Quảng Phú2 HSXS  
34 Đ8/III/4   Mai Thị Cẩm Ly 2B TH Quảng Phú2 HSXS  
             
    Người lập bảng                                      TRƯỞNG BAN KHUYẾN HỌC  
    MAI VĂN TỰU   MAI VĂN DUNG