MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
MAI TỘC - THÀNH PHỐ QUÃNG NGÃI
Mời BĐH 8h sáng chủ nhật, ngày 9/01/2022 về nhà thờ ông Thủy Tổ họp, gồm các thành viên: Mai Quốc Việt, Mai Văn Tiên, Mai Ngọc Tuyền, Mai Văn Cư, Mai Văn Dung, Mai Tụy, Mai Hà, Mai Xuân Thọ, Mai Văn Tựu, Mai Văn Hơn, Mai Văn Thuần, Mai Văn Bé, Mai Văn Bình, Mai Văn Tin, Mai Trực, Mai Văn Kha, Mai Văn Cư(Quang),Mai Bằng, Mai Văn Hạp, Mai Văn Chí, Mai Thanh Long, Mai Văn Dung cùng BKH gồm các thành viên: Mai Thị Kim Uyên, Mai văn Vinh, Mai Văn Phát, Mai Xuân Vũ, Mai Văn Khoa, Mai Văn Tàu, Mai Văn Long, Mai Văn Luận, Mai Văn Khánh, Mai Văn Nghĩa(Chánh), Mai Thị Bưởi, Mai Thanh Linh, Mai Quốc Nam. Rất mong con cháu dự họp đúng giờ và đông đủ. Trân trọng.
                                                                                                                                                                                                       Trưởng Tộc Mai Phụ.